Skip to content

Konserwacja okien PCV

Konserwacja okien PCV to nic innego jak odpowiednie dbanie o stolarkę okienną. To bardzo ważna sprawa, jeśli chcemy cieszyć się ich bezproblemowym użytkowaniem przez długi czas. W odróżnieniu do okien drewnianych, okna plastikowe nie wymagają dużego nakładu pracy, aby utrzymać je w dobrym stanie. To z pewnością jedna z ich większych zalet. Nie znaczy to jednak, że zupełnie nie trzeba o nie dbać. Poniżej przedstawiamy, jak w czterech prostych krokach dbać o zamontowaną stolarkę okienną.

Konserwacja okien PCV

Czyszczenie ram i skrzydeł okiennych.

Powierzchnie z PCW należy myć miękką szmatką, lub gąbką nasączoną łagodnymi płynnymi środkami czyszczącymi, nie zawierającymi proszku ściernego. Niedopuszczalne jest stosowanie agresywnych środków chemicznych. Nie wolno czyścić ram i skrzydeł ostrymi narzędziami, gdyż mogą one spowodować trwałe i nieusuwalne zarysowania.

Konserwacja uszczelek.

Uszczelki należy przecierać smarem silikonowym lub wazeliną techniczną przynajmniej raz w roku, aby zachowały one swoje właściwości.

Czyszczenie i wymiana szyb.

Szyby należy myć powszechnie stosowanymi do tego celu środkami czyszczącymi nie zawierającymi amoniaku i innych substancji o charakterze agresywnym. W przypadku stolarki okiennej z PCV zaleca się wykonanie szklenia przez fachowy personel, a przy samodzielnym wykonaniu zachowanie dużej ostrożności. Nasze szyby wypełnione są w 90% argonem. Dzięki wypełnieniu tym gazem zachowują wysoką wartość izolacji termicznej.

Konserwacja i regulacja okuć okiennych.

Elementy okuciowe należy regularnie kontrolować pod względem czystości oraz stopnia zużycia. Przynajmniej raz do roku wszystkie elementy ruchome i miejsca współpracy elementów należy nasmarować olejem do konserwacji okuć. Stosowane środki pielęgnacyjno – czyszczące nie mogą naruszać powłoki antykorozyjnej okuć. Prace montażowo-naprawcze powinien wykonywać wykwalifikowany pracownik serwisu.

Konserwacja okien PCV jest bardzo istotna, a jej zaniechanie powoduje utratę gwarancji udzielonej przez Gdańską Fabrykę Okien sp. z o.o., gdyż nie przestrzeganie ww. działań może doprowadzić do trwałych uszkodzeń produktu.

Oceń stronę
Skontaktuj się z nami
Zadaj pytanie dotyczące produktu lub skonsultuj swój projekt