Skip to content

Okna oszczędzają Twoje pieniądze

Okna oszczędzają Twoje pieniądze – to nie jest mit. Zobacz jak obliczyć zysk z wymiany starych okien na nowe okna VEKA Alphaline.

Jak szybko zwrócą się pieniądze zainwestowane w wymianę starych, zużytych okien na nowoczesne okna wykonane w najnowszym systemie VEKA Alphaline? Ile zaoszczędzimy na obniżeniu opłat za energię przez wiele lat eksploatacji nowych okien? Jakie inne korzyści odniesiemy z inwestycji? Co trzeba wziąć pod uwagę, aby obliczyć zysk z takiej operacji? To są pytania, które zadaje sobie niemal każdy, patrząc na swoje stare okna z jednej strony, a na rosnące rachunki za energię z drugiej. Chcemy pomóc w rozwikłaniu tych dylematów, przedstawiając poniżej przykład kalkulacji takiej wymiany okien. Może on – po podstawieniu odpowiednich danych wyjściowych – posłużyć jako wzór do samodzielnych obliczeń.

Okna oszczędzają Twoje pieniądze 01

Obliczenie oszczędności wynikających z wymiany stolarki okiennej.

Sposób obliczeń jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 201/2008 ) w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku. Do obliczeń oszczędności przyjęliśmy następującą symulację: w ramach termomodernizacji budynku jednorodzinnego wymieniono starą drewnianą stolarkę otworową o powierzchni całkowitej 25 m2 na nową, wykonaną w systemie VEKA Alphaline wyposażoną w trójszybowe wkłady szybowe. Średni współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien Uw= 0,8 W/m2K. Lokalizacja budynku Warszawa.

Opis współczynników przenikania ciepła:

Wartość współczynnika przenikania ciepła określa ilość ciepła, które przenoszone jest w ciągu jednej godziny przez jeden metr kwadratowy danego elementu budowlanego przy różnicy temperatur rzędu jednego Kelvina (co odpowiada 1 °C). Im mniejsza wartość U, tym lepsze właściwości izolacji cieplnej. Uw to współczynnik przenikania ciepła całego okna, w odróżnieniu od Ug (współczynnika przenikania ciepła oszklenia „glazing”) lub Uf (współczynnika przenikania ciepła ramy okiennej „frame”).

Dane wyjściowe do obliczeń:

  • Powierzchnia okien A = 25 m2;
  • Współczynnik Udrew.= 2,6 W/m2K;
  • Współczynnik UwAlpha = 0,8 W/m2K;
  • Strefa klimatyczna dla Warszawy – III;
  • Średnie najniższe temperatury zewnętrzne (tz) w miesiącach okresu grzewczego dla strefy klimatycznej III:
Przeczytaj także:   Targi Budma 2023
Styczeń: 1,2°CMaj: 12,2 °CWrzesień: 12,8 °C
Luty: 0,9 °CCzerwiec: bez ogrzewaniaPaździernik: 8,2 °C
Marzec: 4,4 °CLipiec: bez ogrzewaniaListopad: 2,9 °C
Kwiecień: 6,3 °CSierpień: bez ogrzewaniaGrudzień: °C

Miarą oszczędności energii jest różnica we współczynnikach przenikania ciepła stolarki starej i nowej:

Uw = Udrew – UwAlpha = 2,6 – 0,8 = 1,8 W/m2K

Zaoszczędzona energia:

Q = Uw x A x (tw-tz) x tm/1000 [kWh]
gdzie: tm -ilośc godzin w danym miesiącu okresu grzewczego
tw = 20 °C

Odpowiednio dla miesiąca stycznia wartość zużycia wynosi:

Qst = 1,8 x 25 x 21,2 x 744/1000 = 709.8 [kWh].

Dla kolejnych miesięcy:

Qluty= 632,0 [kWh]
Qmarz= 522,2 [kWh]
Qkwie= 508,6 [kWh]
Qmaj= 261,1 [kWh]
Qwrz= 233,2 [kWh]
Qpaź= 395,0 [kWh]
Qlist= 554,0 [kWh]
Qgr= 374,9 [kWh]
Qrok= 4190 [kWh]

Przy ogrzewaniu elektrycznym i przyjętej cenie energii elektrycznej około 0,50 zł/kWh, oszczędność na wymianie stolarki wynosi ok. 2095 zł/rok. To daje 2095,00 zł : 25 m2/rok, czyli wynika z tego oszczędność 83,80 zł/1m2 okna/rok. Nie mało. Ale biorąc pod uwagę fakt, że przeciętne okno ma powierzchnię ok. 2,1 m2, to daje ok. 176 zł/rok oszczędności na jednym oknie, przy wymianie stolarki starego typu na nowoczesne okna VEKA Alphaline. Przy opalaniu budynku olejem oszczędność można wyrazić w następującej formie: 1 okno = 32 kg oleju opałowego x 3 zł/kg = 96 zł oszczędności na jednym oknie.

Pamiętajmy, nasze obliczenie jest tylko poglądowe. Uprościliśmy je o założenia związane z wyborem budynku, przyjętą powierzchnia okien itp. Nie uwzględnialiśmy innych ważnych czynników. Przykładowo zyski cieplne dla szyb, które mogą poprawiać bilans energetyczny budynku i funkcjonują na korzyść użytkownika okien.

buy viagra in uk
5/5 - (1 vote)
Skontaktuj się z nami
Zadaj pytanie dotyczące produktu lub skonsultuj swój projekt