Program Czyste Powietrze 2018

Program Czyste Powietrze 2018 jest przeznaczony dla tych wszystkich, którzy planuję wymienić piec i instalację centralnego ogrzewania lub wykonać ocieplenie domu. Do programu mogą się włączyć również wszyscy ci, którzy chcieliby wymienić starą stolarkę okienną lub drzwiową na nowoczesną – energooszczędną, jak i ci, którzy chcą zamontować panele słoneczne lub nowoczesne pompy ciepła. Program jest pilotowany i rozliczany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska (WFOŚiGW).

Program Czyste Powietrze 2018

Program Czyste Powietrze 2018 – cele.

Celem Programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń produkowane przez przestarzałe kotły na paliwa stałe (węgiel, drewno) używane w domach jednorodzinnych. Czyli zasadniczo celem jest wymiana jak największej ilości starych pieców i kotłów oraz wykonania termoizolacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, aby efektywniej wykorzystać wyprodukowane ciepło. Wszystkie te działania nie tylko zmniejszą emisję zanieczyszczeń, ale również wpłyną za znaczne ograniczenie wydatków z domowych budżetów na ogrzanie domu.

Kto może skorzystać z Programu Czyste Powietrze?

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do osób takich zalicza się również te, które posiadają ważną zgodę na rozpoczęcie budowy domu. Jest prawdopodobne, że zaliczą się do nich również Wspólnoty Mieszkaniowe. Niemniej warunkiem niezbędnym do udzielenia dotacji jest wymiana starego źródła ciepła opalanego paliwem stałym lub posiadanie już źródła spełniającego co najmniej 5 klasę europejskiej normy EN 303-5:2012. Wnioski do WFOŚiGW można składać od dnia 19 września 2018 roku. W ich siedzibach możliwe jest otrzymanie pomocy w wypełnieniu wniosków. Beneficjenci dopłat będą mieli aż 24 miesiące od podpisania umowy na realizację inwestycji. Zakończenie działania Programu planowane jest na 2019 rok. Należy zaznaczyć, że wielkość dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym. Wysokość dochodu liczy się podobnie jak do Programu 500+. W zależności od dochodu Wnioskodawców podzielono na siedem grup. Wielkość dotacji określa tabela:

Grupa Kwota miesięcznego dochodu na osobę Wielkość przysługującej dotacji Wielkość przysługującej pożyczki
I do 600.00 zł do 90% do 10%
II 601,00 zł – 800,00 zł do 80% do 20%
III 801,00 zł – 1000,00 zł do 70% do 30%
IV 1001,00 – 1200,00 zł do 60% do 40%
V 1201,00 – 1400,00 zł do 50% do 50%
VI 1401,00 – 1600,00 zł do 40 % do 60%
VII powyżej 1600,00 zł do 30% do 70%

Na co można przeznaczyć dofinansowanie otrzymane z Programu?

Z założenia środki przyznane w ramach Programu Czyste Powietrze 2018 powinny być przeznaczone na inwestycje związane z podniesieniem efektywności wykorzystanie źródeł ciepła. Do inwestycji zetem możemy zaliczyć:

 • wymianę starych pieców i kotłów na paliwa stałe – zakup i montaż nowoczesnych, spełniających obecnie obowiązujące normy;
 • wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku mieszkalnego;
 • wymianę okien i drzwi;
 • wymianę lub montaż instalacji CO i ciepłej wody;
 • instalację urządzeń do odnawialnych źródeł energii;
 • montaż termowentylacji z odzyskiem ciepła.

Minimalna kwota, jaka może być przyznana w ramach dotacji wynosi 7.000 zł. Maksymalnie może to być 53.000 zł. Jeśli realizacja przekroczy tę wartość to dodatkowe środki mogą być przyznane w formie niskooprocentowanej pożyczki.

Program Czyste Powietrze 2018 krok po kroku.

W kilku krokach przedstawiamy co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie:

 • Przed rozpoczęciem procedury warto dokładnie zapoznać się z założeniami programu. Warto zajrzeć na stronę Programu: https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/wymagana-dokumentacja.
 • Określ obecny stan budynku i jego potrzeby.
 • Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie. Należy pamiętać o załącznikach dostępnych na w/w stronie.
 • Oczekuj na wizytę pracownika Funduszu.
 • Po pozytywnej weryfikacji podpisz umowę o dofinansowanie.
 • Złóż wniosek o wykonanie płatności.
 • Zakończ inwestycję.
 • Rozlicz inwestycję.

Wymiana okien.

Oprócz wymiany kotła ciepła, czy instalacji CO warto wykonać również wymianę okien. Jeśli budynek posiada okna starego typu to ich wymiana bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia zapylenia w pomieszczeniach.Znacznie podniesie się również oszczędność energetyczna budynku. Nowoczesne okna posiadają niski współczynnik przenikania ciepła. Szyby stosowane w nowoczesnych oknach maksymalizują zysk energetyczny z promieniowania słonecznego. Dlatego warto podjąć wyzwanie i z pomocą Programu wykonać modernizację w swoim domu.