Skip to content

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Niniejsza strona internetowa pod adresem www.gfo.com.pl. prowadzona jest Gdańską Fabrykę Okien, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  ul. Słupska 54, 80-392 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117371, posiadającą numer NIP: 5832784641, oraz numer REGON: 192745171 Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na zasady opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy dane osobowe przekazywane w trakcie korzystania ze strony www.gfo.com.pl z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze strony firmy, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gdańska Fabryka Okien, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 80-392, przy ul. Słupska 54, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117371, posiadającą numer NIP: 5832784641, oraz numer REGON:192745171.
 2. W sprawach związanych z kwestią ochrony danych osobowych z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej, telefonicznie pod numerem +48 58 320 22 11, lub mailowo pod adresem biuro@gfo.com.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prezentacji oferty Administratora, przygotowania umowy (w tym wykonania pomiarów i wyceny stolarki okiennej oraz innych artykułów/usług oferowanych przez Administratora, przygotowania oferty dla Klienta oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży wskazanych produktów, jak również w celu zapewnienia możliwości realizowania uprawnień wynikających z umowy, w tym z gwarancji oraz ewentualnych pogwarancyjnych usług związanych z serwisem, sprzedażą elementów zamiennych oraz ułatwieniem zakupu nowych artykułów.
 4. Dane przetwarzane są przez Administratora w oparciu o podstawę prawną z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną)
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty odpowiedzialne za obsługę informatyczną, rachunkową lub prawną Administratora, przedsiębiorcy transportowi oraz stali podwykonawcy, z którymi współpracuje Administrator. W przypadku reklamacji objętych gwarancją producenta elementów składowych artykułów oferowanych przez Administratora reklamacje takie w raz z Państwa danymi będą w razie potrzeby przekazywane podmiotowi ponoszącemu względem Państwa odpowiedzialność gwarancyjną lub podobną.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zrealizowania usługi lub zawarcia umowy.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania umowy oraz okres przedawnienia wynikających z niej roszczeń chyba, że obowiązek przechowywania danych w czasie dłuższym niż wskazany powyżej wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Dane dotyczące realizacji zamówienia mogą być przechowywane w systemach informatycznych przez okres dłuższy wyłącznie w celu zapewnienia Klientom Administratora szansy na ciągłość obsługi w zakresie pogwarancyjnych napraw, sprzedaży elementów zamiennych oraz na zakup adekwatnych artykułów oferowanych przez administratora.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 9. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 10. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
 11. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
 12. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 13. żądania przeniesienia danych osobowych do wskazanego podmiotu,
 14. wyrażenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego
 15. Z powyższych praw można skorzystać poprzez pisemny lub mailowy kontakt z Administratorem, pod adresami wskazanymi w pkt. 1 i 2.
 16. Udostępnione dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowanym jak i również w celu profilowania.
 17. Ponadto, przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania przetwarzanie za niezgodne z RODO.

Polityka plików Cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej pod adresem www.gfo.com.pl

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowych co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

 • RODZAJE COOKIES ZE WZGLĘDU NA NIEZBĘDNOŚĆ DO REALIZACJI USŁUGI:

Niezbędne są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać. Funkcjonalne są ważne dla działania serwisu: służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika, służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej, służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo. Biznesowe umożliwiają realizację modelu biznesowego, w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.</li>

 • ZE WZGLĘDU NA CZAS PRZEZ JAKI COOKIE BĘDZIE UMIESZCZONE W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA:

Cookies tymczasowe (session cookies) cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu, Cookies stałe (persistent cookie) nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny.

 • ZE WZGLĘDU NA POCHODZENIE – ADMINISTRATORA SERWISU, KTÓRY ZARZĄDZA COOKIES:

Cookie własne (first party cookie) cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona Cookie zewnętrzne (third-party cookie) cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny. Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji – innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny.

 • ZE WZGLĘDU NA CEL JAKIEMU SŁUŻĄ:

 Umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie. Umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu. Umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje. Umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron. Umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji. Umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny). Umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika. Umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

 • RODZAJE COOKIES ZE WZGLĘDU NA INGERENCJĘ W PRYWATNOŚĆ UŻYTKOWNIKA:

Nieszkodliwe obejmuje Cookies niezbędne do poprawnego działania witryny, potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika. Badające wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”:

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o nich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Skontaktuj się z nami
Zadaj pytanie dotyczące produktu lub skonsultuj swój projekt