Nawiewniki okienne

Nawiewniki okienne odgrywają ważną rolę w prawidłowej cyrkulacji powietrza wewnątrz pomieszczenia. Okna PCV w połączeniu z ocieplonymi murami tworzą barierę dla napływu świeżego powietrza, co w ostateczności doprowadza do niewłaściwej wentylacji pomieszczenia. Skutkiem nieprawidłowego przepływu powietrza są m. in. nadmierna wilgoć objawiająca się pleśnią i grzybami na ścianach, kumulacja wydychanego CO2 (dwutlenku węgla) oraz toksyn ze środków chemicznych, czy też niedostateczna ilość tlenu wpływająca na negatywne samopoczucie.

W ofercie sprzedaży możemy zaproponować Państwu 3 rodzaje nawiewników okiennych:

  • Nawiewniki okienne sterowane automatycznie,
  • Nawiewniki okienne sterowane mechanicznie,
  • Nawiewniki okienne montowane we wrębie.

Nawiewniki okienne sterowane automatycznie

Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która analizuje zmiany poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu i zmienia poziom otwarcia nawiewnika. Wilgotność względna zależy m. in. od poziomu zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania codziennych czynności, tj. przebywanie w pomieszczeniu, pranie, gotowanie, suszenie itp. Im wyższa wilgotność względna, tym bardziej otwarty nawiewnik i większy napływ powietrza do pomieszczenia. Nawiewniki higrosterowalne nie wymagają obsługi użytkownika, jednak w większości przypadków posiadają możliwość ustawienia blokady w pozycji przepływu minimalnego.

Nawiewnik okienny AerecoNawiewnik okienny higrosterowalny Aereco.

Nawiewniki okienne sterowane ręcznie

Ilość dostarczanego powietrza zależy od położenia przysłony. Użytkownik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, decydując o ilości dostarczanego powietrza ręcznie, poprzez zmianę położenia przepustnicy nawiewnika. W porównaniu do nawiewników sterowanych automatycznie nad nawietrzakiem sterowanym ręcznie mamy pełną kontrolę wg własnych upodobań.

Nawiewniki okienne VentairSterowany ręcznie nawiewnik okienny Ventair

Nawiewniki okienne wrębowe

Najmniej inwazyjna forma montażowa nawiewnika. Nawietrzak wrębowy montowany jest w ramie okiennej. Działa poprzez usunięcie części uszczelki z okna i zastąpienie jej specjalnie przystosowaną do działania nawiewnika wrębowego.

Nawiewniki okienne Regel-AirNawiewniki okienne REGEL-air montowane we wrębie okna.

Nawiewniki, aby w pełni zapewniały swoją funkcjonalność zamontowane muszą zostać na górnej części skrzydła oraz ramy. Klient decydując się na zamówienie nawiewników, musi być świadom, iż ich montaż odbywa się poprzez trwałą ingerencję w profil okna poprzez frezowanie otworów, które w pełni zakrywane są przez zamontowany nawietrzak. Podejmujemy się montażu nawiewników w oknach na etapie produkcyjnych, a także w oknach zamontowanych u Klienta.