Skip to content

Projekty Unijne

Projekty Unijne GFO

Gdańska Fabryka Okien zrealizowała projekt unijny przy wsparciu funduszy europejskich w Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

„Stworzenie innowacyjnej platformy B2B automatyzującej m.in. proces obiegu dokumentów i realizacji zamówień”.

Gdańska Fabryka Okien Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 955 100,00 PLN

Wartość dofinansowania: 510 620,00 PLN

W ramach stworzenia projektu powstanie specjalistyczna platforma dostępowa pomiędzy firmą, a jej partnerami. Jego celem jest automatyzacja przesyłu informacji handlowych prowadząc do uproszczenia i skrócenia procesu realizacji zamówienia. Nowoczesna platforma wpłynie również na usprawnienie procesów przesyłanych wewnątrz firmy. Wszystkie te działania mają na celu przyspieszenie realizacji z jak największą korzyścią terminową dla klienta.

Projekty unijne współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju z pomocą Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.poig.gov.pl

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.


Dotacja na innowacje

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Gdańska Fabryka Okien Sp. z o.o. zrealizowała projekt pt. „Stworzenie innowacyjnej platformy B2B automatyzującej m.in. proces obiegu dokumentów i realizacji zamówień.”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu B2B, który doprowadzi do automatyzacji wymiany informacji handlowych, w tym w szczególności przepływu danych, dokumentów i zamówień oraz innych zachodzących obecnie procesów biznesowych pomiędzy Wnioskodawcą a jego Partnerami. Projekt jest realizowany w okresie 01.03.2014 – 31.12.2014.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Patrycjusza Bujaka: pbujak@gfo.com.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

http://europa.eu/index_pl.htm

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Europejski Fundusz Rozwoju Rwgionalnego

Skontaktuj się z nami
Zadaj pytanie dotyczące produktu lub skonsultuj swój projekt