Skip to content

Jak wymienić okna za darmo?

Strona główna >> Aktualności >> Jak wymienić okna za darmo?

Strona główna >> Aktualności >> Jak wymienić okna za darmo?

Jak wymienić okna za darmo?

Dla kogo przewidziane są dopłaty do nowych okien?

Większość Polaków nie wie, że może ubiegać się o dofinansowanie do wymiany okien: według badania Koalicji Termomodernizacyjnej przeprowadzonego w styczniu 2023 roku 56% Polaków wymieniających okna w swoich domach w 2022 roku nie wiedziało, że istnieją dofinansowania do tego typu inwestycji Nie wiedzieli, że nie ma dopłat. Tylko 13% inwestorów skorzystało z dopłat. Na drugim biegunie znalazło się 5%, którym odmówiono pomocy, głównie z powodu zbyt wysokich dochodów.

Do 100% dopłat do wymiany okien w 2023 roku będzie pochodzić z programu Czyste Powietrze. Na początku roku jego rząd zmienił zasady dofinansowania. Wysokość dotacji do wymiany okien zależy od zakresu prac i dochodów inwestora.

Dla kogo przewidziane są dopłaty do nowych okien?

Większość Polaków nie wie, że może ubiegać się o dofinansowanie do wymiany okien: według badania Koalicji Termomodernizacyjnej przeprowadzonego w styczniu 2023 roku 56% Polaków wymieniających okna w swoich domach w 2022 roku nie wiedziało, że istnieją dofinansowania do tego typu inwestycji Nie wiedzieli, że nie ma dopłat. Tylko 13% inwestorów skorzystało z dopłat. Na drugim biegunie znalazło się 5%, którym odmówiono pomocy, głównie z powodu zbyt wysokich dochodów.

Do 100% dopłat do wymiany okien w 2023 roku będzie pochodzić z programu Czyste Powietrze. Na początku roku jego rząd zmienił zasady dofinansowania. Wysokość dotacji do wymiany okien zależy od zakresu prac i dochodów inwestora.

Jak wymienić okna za darmo? Dofinansowanie w pewnych przypadkach wynosi nawet 100%

O 100% dofinansowanie do wymiany okien mogą ubiegać się osoby o najniższych dochodach. Będą one mogły skorzystać z całkowitego dofinansowania do kompleksowej termomodernizacji swojego domu. Od 2023 roku osoby będą mogły ubiegać się o kompleksową termomodernizację domu, w tym wymianę okien i drzwi, i otrzymają 40%, pełny zwrot kwoty netto wydanej na inwestycję, jeśli nastąpi minimalne zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło. O tego typu dotację może ubiegać się każdy, kto jest zarejestrowany jako właściciel domu w rejestrze gruntów. Dotacja ta nie jest dostępna dla lokatorów lub osób, które wynajmują daną nieruchomość.

Jest tu jednak mała gwiazdka (*)

Unia Europejska, dając nam środki na ten program zastrzegła bowiem, że nie można z nich finansować podatku VAT. Więc będziemy rozliczali zadania w kwotach netto, ale żeby ulżyć beneficjentom, to podwyższyliśmy kwoty dofinansowania. Wcześniej w III grupie było to maksymalnie 90% – teraz jest 100% dofinansowania. Od 2023 będą można złożyć wniosek o kompleksową termomodernizację swojego domu, także na wymianę okien i drzwi, a jeśli zapotrzebowanie na ciepło zmniejszy się dzięki temu o min. 40%, otrzymać pełny zwrot kwot netto wydanych na inwestycję. O tego typu dofinansowanie może się starać każda osoba wpisana w księgi wieczyste jako właściciel domu. Dotacja nie jest przyznawana lokatorom czy osobom wynajmującym daną nieruchomość.

Jak wymienić okna za darmo 02

Jak wymienić okna za darmo? Dofinansowanie w pewnych przypadkach wynosi nawet 100%

O 100% dofinansowanie do wymiany okien mogą ubiegać się osoby o najniższych dochodach. Będą one mogły skorzystać z całkowitego dofinansowania do kompleksowej termomodernizacji swojego domu. Od 2023 roku osoby będą mogły ubiegać się o kompleksową termomodernizację domu, w tym wymianę okien i drzwi, i otrzymają 40%, pełny zwrot kwoty netto wydanej na inwestycję, jeśli nastąpi minimalne zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło. O tego typu dotację może ubiegać się każdy, kto jest zarejestrowany jako właściciel domu w rejestrze gruntów. Dotacja ta nie jest dostępna dla lokatorów lub osób, które wynajmują daną nieruchomość.

Jest tu jednak mała gwiazdka (*)

Unia Europejska, dając nam środki na ten program zastrzegła bowiem, że nie można z nich finansować podatku VAT. Więc będziemy rozliczali zadania w kwotach netto, ale żeby ulżyć beneficjentom, to podwyższyliśmy kwoty dofinansowania. Wcześniej w III grupie było to maksymalnie 90% – teraz jest 100% dofinansowania. Od 2023 będą można złożyć wniosek o kompleksową termomodernizację swojego domu, także na wymianę okien i drzwi, a jeśli zapotrzebowanie na ciepło zmniejszy się dzięki temu o min. 40%, otrzymać pełny zwrot kwot netto wydanych na inwestycję. O tego typu dofinansowanie może się starać każda osoba wpisana w księgi wieczyste jako właściciel domu. Dotacja nie jest przyznawana lokatorom czy osobom wynajmującym daną nieruchomość.

Jak wymienić okna za darmo 02

Aby wymienić okna za darmo, należy spełnić dwa warunki!

Aby wymienić okna za darmo, należy spełnić dwa warunki!

 • Być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego starszego niż 10 lat.
 • Mieć dochód w rodzinie, który nie przekracza 1090 zł miesięcznie na osobę (zaświadczenie o dochodzie można uzyskać w gminie).
 • Trzeba też dodać, że w ten sposób można uzyskać dofinansowanie nie tylko do wymiany okien, ale także drzwi czy bramy garażowej.

Wymiana okien z doradcą ds. dotacji

Przejście przez wszystkie procedury związane z wymianą okien najlepiej powierzyć fachowcom, czyli doradcom ds. dotacji.

Doradca ds. dotacji pomoże:

 • wypełnić wniosek o przyznanie dofinansowania,
 • skontaktuje z audytorem energetycznym,
 • zaplanuje wszystkie prace związane z termomodernizacją budynku,
 • uzgodni zakres prac ekipy i terminy ich wykonania. 
 • Na koniec zbierze protokoły wykonania poszczególnych prac i zwróci się do programu Czyste Powietrze o wypłatę dotacji na konto poszczególnych wykonawców robót. Jedynym kosztem wymiany stolarki oraz ocieplenia ścian może się okazać wartość podatku VAT – 8% wartości wykonanych prac.
 • Być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego starszego niż 10 lat.
 • Mieć dochód w rodzinie, który nie przekracza 1090 zł miesięcznie na osobę (zaświadczenie o dochodzie można uzyskać w gminie).
 • Trzeba też dodać, że w ten sposób można uzyskać dofinansowanie nie tylko do wymiany okien, ale także drzwi czy bramy garażowej.

Wymiana okien z doradcą ds. dotacji

Przejście przez wszystkie procedury związane z wymianą okien najlepiej powierzyć fachowcom, czyli doradcom ds. dotacji.

Doradca ds. dotacji pomoże:

 • wypełnić wniosek o przyznanie dofinansowania,
 • skontaktuje z audytorem energetycznym,
 • zaplanuje wszystkie prace związane z termomodernizacją budynku,
 • uzgodni zakres prac ekipy i terminy ich wykonania.
 • Na koniec zbierze protokoły wykonania poszczególnych prac i zwróci się do programu Czyste Powietrze o wypłatę dotacji na konto poszczególnych wykonawców robót. Jedynym kosztem wymiany stolarki oraz ocieplenia ścian może się okazać wartość podatku VAT – 8% wartości wykonanych prac.

Do jakich okien jest dofinansowanie?

Do jakich okien jest dofinansowanie?

Aby dostać dofinansowanie do wymiany okien, stolarka musi spełniać surowe normy:

 • przenikalność cieplna dla okien nie może być większa niż 0,9 W/(m²·K), dla drzwi wejściowych 1,3 W/(m²·K),
 • podane wartości muszą być potwierdzone deklaracjami producenta.

Pamiętajmy też, że uzyskanie dofinansowania jest od 2023 zależne od przeprowadzenia audytu energetycznego budynku – bez tego nie dostaniemy środków z programu.

Dofinansowanie do wymiany okien w bloku

Dla mieszkańców bloków przygotowano program Ciepłe mieszkanie. W jego ramach można uzyskać od 15 tys. do 17,5 tys. zł. Pieniądze nie dostają jednak bezpośrednio mieszkańcy bloków, a dystrybuowane są przez gminy.

Jak wymienić okna za darmo 04

Aby dostać dofinansowanie do wymiany okien, stolarka musi spełniać surowe normy:

 • przenikalność cieplna dla okien nie może być większa niż 0,9 W/(m²·K), dla drzwi wejściowych 1,3 W/(m²·K),
 • podane wartości muszą być potwierdzone deklaracjami producenta.

Pamiętajmy też, że uzyskanie dofinansowania jest od 2023 zależne od przeprowadzenia audytu energetycznego budynku – bez tego nie dostaniemy środków z programu.

Dofinansowanie do wymiany okien w bloku

Dla mieszkańców bloków przygotowano program Ciepłe mieszkanie. W jego ramach można uzyskać od 15 tys. do 17,5 tys. zł. Pieniądze nie dostają jednak bezpośrednio mieszkańcy bloków, a dystrybuowane są przez gminy.

Jak wymienić okna za darmo 04
Jak wymienić okna za darmo 05
Jak wymienić okna za darmo 06
Skontaktuj się z nami
Zadaj pytanie dotyczące produktu lub skonsultuj swój projekt